Peugeot 206 club CZ&SK


Vítejte na oficiálních stránkách českého&slovenského Peugeot 206 clubu!

EGR ventil, co to je a k čemu slouží?

Často řešeným tématem, hlavně u dieselových motorů (novější benzínové již také), je EGR ventil, jeho funkce, popřípadě jeho deaktivace. Co to ale onen ventil je a k čemu slouží?

EGR je zkratka od Exhaust Gas Recirculation. V překladu to znamená recirkulace výfukových plynů. Funkcí tohoto systému je vracet část výfukových plynů zpět do sání a znovu je prohnat spalovacím cyklem. Hlavním důvodem této činnosti je snižování emisí oxidu dusíku (NOx).

Když přivedeme část výfukových plynů zpět do sání, dosáhneme tím hned několika jevů. Prvním je snížení rychlosti hoření (vzniká méně NOx), snížení hlučnosti spalování a rychlejší ohřev motoru v případě, že byl studený. Systém vznikl kvůli stále přísnějším emisním normám.

EGR ventil jde deaktivovat několika způsoby. Jedním ze způsobů je mechanické odstranění ventilu. Toto funguje pro mnoho starších vozidel, většinou před rokem 2003, jeho odstranění nebude vyhazovat chybovou hlášku. Dalším způsobem je deaktivace v řídící jednotce, tedy ventil je pořád zavřený. Díky tomu motor produkuje vyšší hodnoty NOx, které se ale v současné době u dieselu neměří (měří se jen kouřivost). Tento postup ale má nevýhodu, že se motor pomaleji zahřívá. Naopak výhodou je, že se sací potrubí nezanáší sazemi. Poslední možností je částečné zachování funkce a to do doby, než se zahřeje motor a pak se EGR vypne.

Mnoho uživatelů se ptá, zda EGR má vliv na výkon motoru. Pokud EGR odstraníte, výkon motoru vám nahoru nepůjde. Micméně odezva na stlačení plynového pedálu se může změnit. Je to tím, že motor nasává po dobu režimu částečné zátěže větší množství čistého vzduchu. Recirkulovaný plyn totiž jednou prošel spalovacím cyklem, a tak jeho znovunasání snižuje rychlost spalování, protože neobsahuje tolik kyslíku, který je ke spalování zapotřebí.

Pokud máte vůz s aktivovaným EGR ventilem, čas od času se vyplatí jej vyčistit a to s komplet sáním. Je to z toho důvodu, že se tato oblast zanáší sazemi. Další, co je doporučeno, je zmenšení intervalu výměny oleje. Výrobce udává velmi často třeba 15 000 km. Tím, že se saze dostávají i do oleje, jeho častější výměnou rozhodně nic nezkazíte.